Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Του παραδείσου λεμονιά

Ψίθυρος στο αίιμα

Μέρα μέρωσε

Το περιόλι

Σύρτε μάτια μ’..

Φεγγάρι αργός διαβάτης